Vận tải xăng dầu

HỆ THỐNG VẬN TẢI XĂNG DẦU

HOÀNGHƯNG PETROLEUM TRANSPORTATION hiện có hệ thống xe bồn chở xăng dầu với tổng dung tích lớn và tàu xà lan với để vận chuyển hàng hoá, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài hệ thống.